2017-01-09 09:59

Allah bu altı işə görə xilqətinə tövfiqat vermir

Allah bəzi insanları işlərində buna görə müvəffəq etmir.

İkinci hicri əsrinin tanınmış sufi alimlərindən biri Şəqiq bin İbrahim Bəlxi (vəfat ili 195 h.q)deyir:
 
"Allah tövfiqatını bəzi məxluqlara (insanlara) vermir. Bunun altı səbəbi var.
 
1- İnsanların başları nemətlərə qarışıb, şükr etmək yaddan çıxıb.
 
2- İnsanlar elmə rəğbət edir, əməl yaddan çıxır.
 
3- Onlar günaha tələsir, tövbəni  isə təxirə salırlar.
 
4- Saleh insanlarla birgə olmaq arzusundadırlar, amma onların əməllərinə iqtida etmirlər (onların etdiyini etmir)
 
5- Dünya onlara arxa çevirir, onlar isə dünyanın dalınca qaçırlar.
 
6- Axirət onlara sarı gedir, onlar isə axirətdən üz döndərirlər.

Aylin Vəliyeva

LiderXeber.az
SON XƏBƏRLƏR


Yuxarı